ג'יי בן ארי ז"ל

שופט קשתות וקשת

ג'יי בן ארי ז

1948-2019

צרו קשר
לבירור פרטים וקבלת מידע, אל תהססו לפנות אלינו

מועדוני קשתות בישראל

קשתי הגליל
מידע | אתר | דוא"ל
בית לחם הגלילית
קרית טבעון
מכון וינגייט
כפר סבא
הרצליה
אורנית
מידע | אתר | דוא"ל
גבעתיים
ירושלים
מידע | אתר | דוא"ל
ראשון לציון
מידע | אתר | דוא"ל
ארגון נכי צה"ל
מידע | אתר | דוא"ל

תקציר נהלי בדיקות סימום (Doping) במשחקי ריו 2016

במהלך תקופת המשחקים האולימפיים בריו 2016 יערכו בדיקות הסמים בהתאם לרשימת החומרים האסורים וה"שיטות האסורות" של WADA ובכפוף לסמכויותיו של הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC).

"תקופת המשחקים האולימפיים" הינה מה 5.8.2016 ועד 21.8.2016. בכל תקופה זו הבדיקות שיעשו יחשבו "בדיקות בזמן תחרות" (In Competition).

כל ספורטאי אשר משתתף במשחקים כפוף בכל תקופת המשחקים לפיקוח הוועדה למניעת סימום של הוועד האולימפי הבינלאומי בכל זמן ובכל מקום וללא הודעה מוקדמת.

הגדרת סימום: הפרה אחת או יותר של הכללים למניעת סימום אשר מפורטים בחוברת הנהלים המלאה.

הפרת הכללים כוללת

 • מציאת חומר אסור בנוזל גופו של ספורטאי

 • סירוב למתן דגימה

 • הפרה של חובת הדיווח על מקום הימצאותו של ספורטאי (Whereabout) או אי זמינותו לבצע בדיקה שיחשבו כ-MISSED TEST.

 • פגיעה או ניסיון לפגוע בכל חלק של הליך הבדיקה

 • החזקה של חומרים אסורים או שימוש שיטות אסורות (גם בקרב צוות התמיכה בספורטאי)

 • מסחר בחומרים אסורים או בשיטות אסורות

 • נתינה או ניסיון למתן חומר אסור או שיטה אסורה לספורטאי

חובת הספורטאי

 • מתן דגימה (שתן או דם) בכל עת ובכל מקום בזמן המשחקים.

 • שמירה על כללי אתיקה וציות להוראות צוות הבדיקה.

סירוב לבדיקה משמעותה תשובה חיובית.

על ספורטאי להכיר את רשימת החומרים האסורים. רשימת החומרים האסורים מעודכנת על-ידי WADA ונמצאת באתר הוועד האולימפי. אי הכרת הרשימה לא תהווה הגנה במקרה של הפרת הכללים.

במידה והספורטאי לוקה בבריאותו, באחריותו להצטייד בטופס פטור רפואי (TUE) מאושר על-ידי הגורם המוסמך באם נדרש לכך.

באחריות הספורטאי לדווח על כל טיפול רפואי שניתן לו!

תהליך הבדיקה

 1. בתום התחרות - מסירת הודעה וקבלת טופס זימון:

  הליך ההודעה
  בקשר הראשוני עם הספורטאי, יימסר לו המידע הבא:

  • הספורטאי נבחר להיבדק

  • הבדיקה תיעשה בכפוף לסמכות ה-IOC

  • סוג הבדיקה (דם/ שתן) + נוכחות של נציג מטעמו של ספורט

  • זכויות הספורטאי, לרבות:

   • נוכחות של מתורגמן

   • בקשת מידע נוסף ביחס להליך הבדיקה

   • בקשה לעכב את הגעתו לתחנת הבדיקה בשל סיבות מוצדקות

  • אחריות הספורטאי:

   • להישאר בסביבת המלווה מרגע מתן ההודעה ועד סיום הבדיקה

   • להזדהות בפני צוות הבדיקה (על-ידי אקרדיטציה או דרכון)

   • שיתוף פעולה מלא עם צוות הבודקים והליך הבדיקה

   • הגעה מידית לתחנת הבדיקה, אלא אם התעכב מסיבות מוצדקות

  • מיקום תחנת הבדיקה - הסבר הגעה יינתן על-ידי המלווה

 2. הגעה לתחנת הבדיקה והזדהות - הספורטאי נדרש להציג אקרדיטציה או דרכון. הספורטאי יתבקש לבחור כוסית שתן מתוך אוסף כוסות ומתן שתן. דגימת השתן תינתן בשירותים בנוכחות מלווה מצוות הבדיקה. (הצוות והספורטאי ימתינו עד למתן השתן כנדרש).

 3. כמות השתן הנחוצה לבדיקה הינה 90 סמ"ק מינימום. במידה ולספורטאי אין את כמות השתן הנדרשת, בכוסית בה החל במתן המבדק, הכוסית תישאר ברשות הספורטאי עד להשלמת הכמות הנדרשת. בזמן זה מלווה מטעם צוות הבודקים יוצמד לספורטאי.

 4. בחירת מארז בדיקה - השתן יועבר לבקבוקונים הנמצאים במארז בדיקה. הספורטאי יבחר מארז מתוך אוסף מארזים.

 5. העברת השתן - הספורטאי יתבקש להעביר את דגימת השתן מהכוסית לבקבוקונים A ו-B. מינימום 30 מ"ל בבקבוקון B ו-60 מ"ל בבקבוקון A.

 6. בכוסית יישאר מעט שתן לבדיקת חומציות וריכוז וצפיפות השתן שתעשה במקום.

 7. על הספורטאי לוודא סגירת הבקבוקונים ואטימתם.

 8. מילוי הטפסים - יו"ר צוות הבדיקה ימלא הטפסים. על הספורטאי לוודא שהמספר הסידורי של הבקבוקונים והערכה תואמים את המספרים שבטפסי הבדיקה.

 9. הצהרה על שימוש בתרופות - על הספורטאי להצהיר על כל טיפול תרופתי ושימוש בתוספי תזונה אותם הוא נוטל ולהציג את כל האישורים הרפואיים שברשותו לרבות פטור רפואי, (TUE). 

 10. חתימת הספורטאי - הספורטאי יידרש לחתימה כולל חתימת המלווה על הטפסים (יש לשים לב שבטופס הנשלח למעבדה מוסתר שם הספורטאי).

במידה ולספורטאי יש הערות על הליך הבדיקה, יש לציין זאת על גבי טופס הבדיקה.

הספורטאי יאשר בחתימתו את המסמכים המתעדים את הליך הבדיקה, ויקבל עותק מהמסמכים.

דגשים בתחנת הבדיקה

הספורטאי צריך להימנע משתייה עודפת של נוזלים, וזאת לאור הדרישה לריכוז מינימאלי בדגימה (ההמלצה היא: לא יותר מ-1.5 ליטר).

 • הדגימה תהיה השתן הראשון של הספורטאי לאחר ההודעה. חל איסור לתת שתן במקלחת או בכל דרך אחרת לפני הבדיקה.

 • אין לצלם, להסריט או להקליט בתחנת הבדיקה.

 • ניתן לעשות שימוש בטלפונים ניידים בחדר ההמתנה אך לא בחדר הבדיקה.

 • אין להשתמש בטלפונים ניידים בחדר הבדיקה.

 • יש לוודא כי כל הפרטים על גבי הטופס נרשמו בזמן הבדיקה וכי הם נכונים.

 • יש לוודא חתימת הספורטאי, המלווה וחתימת ראש צוות הבדיקה. לתחנת הבדיקה, זכאים להיכנס: הספורטאי המוזמן, נציגו, מתורגמן, נציג IOC, נציג ההתאחדות הבינלאומית, משקיף מטעם WADA וצוות הוועדה המארגנת.

 • תחנת הבדיקה תכלול: חדר המתנה, חדר בדיקה ושירותים.

 • אזור ההמתנה יכלול אזור קבלה וזיהוי, מקרר עם משקאות בכלים אטומים, כיסאות ומכשיר טלוויזיה.

 • חדר הבדיקה יכלול שולחן, 5 כיסאות, מקרר ופח אשפה.

 • חברי צוות הבדיקה מחויבים בהזדהות על-ידי תגים מזהים.

על הספורטאי חלה חובת דיווח על מקום המציאו בכל זמן נתון באמצעות תוכנת ADAMS.

במידה ולספורטאי אין הרשאה לתוכנת ADAMS באחריותו לדווח על מקום המציאו לוועד האולימפי הבינלאומי ולהתאחדות הבינלאומית.

"אישור לשימוש רפואי" (TUE - Therapeutic Use Exemption)

ספורטאים הזקוקים לטיפול המצריך תרופה המכילה חומר אסור לשימוש בספורט מחויבים באישור TUE.

את טופס האישור TUE יש לאשרר בוועדה למניעת סימום בספורט ובאמצעות האיגוד הישראלי לאיגוד הבינלאומי. על האישורים המאושררים להגיע לוועד האולימפי הבינלאומי לא יאוחר ממועד פתיחת הכפר האולימפי ב-1 באוגוסט 2016. יש לשמור העתק טופס ולהציגו בכל פעם שהתבקש.

ספורטאי אשר נדרש לאישור רשאי לפנות בבקשה לקבל אישור TUE מן הוועדה הרפואית של ה-IOC. ההחלטה הסופית בגין הבקשה תועבר לספורטאי, לוועד האולימפי הישראלי, ל-WADA ולהתאחדות הבינלאומית. תוקף ההחלטה יהיה במהלך תקופת המשחקים האולימפיים בלבד.

יש לדווח על ה-TUE באמצעות מערכת ADAMS.

עיכוב ההגעה לבדיקה

הספורטאי או נציגו יכולים לבקש עיכוב בהגעה למבדק באם ישנה סיבה מוצדקת:

 1. השתתפות בטקס

 2. מילוי התחייבויות מול התקשורת

 3. השלמה של התחרות

 4. שחרור או הרפיית שרירים

 5. קבלת טיפול רפואי נדרש

 6. איתור נציג או מתורגמן

 7. הבאת מסמכים מזהים

 8. כל סיבה מוצדקת אחרת

את בקשת העיכוב יש להציג מיד בקבלת ההודעה לקבלת הזימון לבדיקה.

צוות הבדיקה רשאי לדחות את הבקשה לעיכוב במידה ואין נציג מטעם הוועדה שילווה את הספורטאי בעיכוב.

במקרה של אי התייצבות בזמן לבדיקה, יו"ר צוות הבדיקה יפעיל שיקול דעת, ינסה לאתר את הספורטאי טלפונית ובכל מקרה ימתין לפחות 30 דקות מן המועד שנקבע בטרם יפתח הליך משמעתי.

עם הגעת הספורטאי לתחנת הבדיקה, חל איסור לעזוב את תחנת הבדיקה, אלא אם ניתן אישור וזאת בליווי מלווה. התנהגות לא ראויה של הספורטאי עשויה להוביל להליך משמעתי.

כל הנתונים על הימצאות הספורטאי יועברו ל-WADA ולארגונים השונים למניעת סימום בספורט, אשר להם ניתנה סמכות לבצע בדיקות בתקופת המשחקים האולימפיים.

הנתונים יישמרו בסודיות והשימוש בהם יהיה לצורך פיקוח על סימום בלבד.

בחירת הספורטאים הנבדקים

ה-IOC בהתייעצות עם הוועדה המארגנת וההתאחדויות הבינלאומיות, יקבעו את מספר הבדיקות שתבוצענה בתקופת המשחקים האולימפיים. ל- IOC הסמכות לבצע בדיקות ממוקדות. יתר הבדיקות תהיינה רנדומאליות.

כשל בדיווח (Missed Test) על מקום הימצאות של הספורטאי. כשל בדיווח (Missed Test) הינו מצב בו לא התבצע מבדק עקב היעדרותו של הספורטאי כיוון שלא אותר בהתאם לדיווחו.

באם לספורטאי היה כשל חוזר בדיווח (Missed Test) ב-18 החודשים שקדמו למשחקי האולימפיאדה ונוצר כשל חדש (השלישי) יחל הליך משמעתי.

בדיקות דם

 • ספורטאי אמור כמצוין קודם להידרש לבדיקת דם.

 • הליך הבדיקה הינו זהה להליך מבדקי השתן.

 • בהליך הבדיקה רשאי הבודק לבצע עד שלושה ניסיונות לקיחת דם.

 • במידה וכשל המבדק יוכרז כמבוטל.
 

תחרות סבב 720 ארצית במכון וינגייט (01.07.2022)
פרטי התחרות | משתתפיםמפת הגעה

אליפות ישראל בתלת-מימד, קיץ 2022 (17.06.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

אליפות ישראל בקשתות, קיץ 2022 (27.05.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

תחרויות הקשתות בסימן המכביה (17-21.07.2022)
פרטי התחרות והרשמה

מאמר: השתלמות מאמנים ומדריכים במכון וינגייט
לקריאה »

כתבה: ״דרום קוריאה וקשתות, סיפור אהבה״
לקריאה »

כתבה: ״חץ בכיוון הנכון״ למגזין ״קו רקיע״ של ארקיע
לקריאה »

מידע שימושי לקשתים:
לוח תחרויות לעונת 2021-2022 »
דירוג גביע ישראל 2021 »
דירוג ארצי - עונת קיץ 2021 »
תוכנית "כוונות גבוהות" לפיתוח מקצועי של ענף הקשתות »
מדריך לקשת המתחרה »
קוד הלבוש לתחרויות בישראל »
מבנה תחרויות בינלאומיות »
נהלי קיום תחרויות קשתות ארציות »
נהלי קיום תחרויות ליגת מועדונים »
תקנון למניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט האולימפי »
שינויים בסיווג קשתים נכים החל מה-1.4.2014 »

המועדונים ברחבי הארץ קולטים קשתים חדשים בכל הגילאים
לפרטים »