אריק גולדשטיין ז"ל

אדם, קשת, חבר

8.10.1964-9.10.2015

צרו קשר
לבירור פרטים וקבלת מידע, אל תהססו לפנות אלינו

מועדוני קשתות בישראל

בית לחם הגלילית
מכון וינגייט
כפר סבא
מידע | אתר | דוא"ל
הרצליה
אורנית
מידע | אתר | דוא"ל
גבעתיים
ירושלים
מידע | אתר | דוא"ל
ראשון לציון
מידע | אתר | דוא"ל
ארגון נכי צה"ל
מידע | אתר | דוא"ל

נהלי קיום תחרויות ליגת מועדונים

איגוד הקשתות בישראל מקיים במהלך עונת הפעילות תחרויות ליגת מועדונים המאפשרות לכל הקשתים החברים במועדונים, ללא מגבלת גיל, ותק וניסיון להתנסות בצד התחרותי של הענף ולצבור לזכותם השתתפות בתחרויות שמעניקה להם הגדרת קשת פעיל ומאפשרת למועדון שבמסגרתו הם מתאמנים ולאיגוד לעמוד ביעדים הנדרשים ממנו על־ידי הגורמים השונים.

מועדי תחרויות ליגת המועדונים נקבעו מראש ומופיעים בלוח התחרויות שבאתר האיגוד.

על תחרויות ליגת המועדונים לעמוד בשני תנאי אחידות שיאפשרו לדווח אותן ברשומות כתחרות מאוחדת:

 • מועד אחיד
 • מבנה אחיד

תנאי מועד אחיד

תנאי המועד האחיד מחייב אותנו לקיים את כל תחרויות ליגת המועדונים באותו יום בשבוע.

ברישום הראשוני של לוח התחרויות, מופיעים תאריכי תחרויות ליגת המועדונים כשני ימי סוף השבוע (שישי ושבת). כחודש לפני מועד קיום התחרות, ישתנה התאריך כך שיציג את התאריך של אחד מהימים בלבד (או שישי או שבת).

דוגמה:
תחרות ליגת המועדונים שתתקיים בינואר 2018 תוצג בלוח התחרויות הראשוני בתאריך 05-06.01.2018. בתחילת דצמבר 2017, כחודש לפני מועד התחרות, יקבע האם תחרות זו תתקיים ביום שישי או ביום שבת. במידה ויקבע יום שישי, ישתנה תאריך התחרות בלוח ל-05.01.2018, או במקרה של שבת, ל-06.01.2018.

שימו לב: מפאת מגבלת המועד האחיד, תחרות ליגת מועדונים שלא תתקיים ביום שנקבע (תתקיים ביום שישי במקום בשבת, או להיפך) לא תוכל להיכלל בדיווח התחרויות וכתוצאה מכך לא תוכל לזכות את המשתתפים בה בהשתתפות.

תנאי מבנה אחיד

מכיוון שעל כל תחרויות הליגה שהתקיימו במועד מסוים להיות מדווחות כתחרות מאוחדת, חייבת התחרות להתקיים על־פי תנאי המבנה האחיד, המאגד תחתיו את כל מאפייני התחרות:

 • מבנה התחרות
 • הגדרת קטגוריות משתתפים, טווחים ופייסים

תנאי מבנה התחרות

מבנה התחרות כולל את המרכיבים הבאים:

 • מספר סבבי מוקדמות
 • מספר מקצים בסבב מוקדמות
 • מספר חיצים במקצה
 • קיום סבבי הדחה וגמר

לצורך דיווח מאוחד, על מבנה כל תחרויות הליגה המתקיימות במועד מסוים להיות אחיד. בהתאם לכך, נקבע כי התחרויות יתקיימו בהתאם לפורמט עונת התחרויות הארציות. דהיינו, במהלך עונת תחרויות החורף (עד לאחר אליפות ישראל באולם) יהיה מבנה תחרויות הליגה מבוסס על מבנה תחרות חורף (Indoor) => 10 מקצים, 3 חיצים במקצה. לאחר המעבר לתחרויות קיץ, יהיה מבנה תחרויות הליגה מבוסס על תחרות קיץ (Outdoor) => 6 מקצים, 6 חיצים במקצה.

שימו לב:

 • תחרויות שלא יתקיימו בהתאם למבנה התחרות הנכון לא יוכלו להיכלל בדיווח המאוחד ולא יוכלו להירשם לזכותם שך הקשתים שהשתתפו בהן.
 • במקרה של תחרויות בעלות מבנה בסיס זהה הנבדלות זו מזו בחלק מהמאפיינים, כמו למשל במספר סבבי המוקדמות ו/או בקיום סבבי גמר, יתבצע הדיווח המאוחד על־פי המכנה המשותף הנמוך ביותר.

לדוגמה: אם ביום מסוים התקיימו 4 תחרויות ליגה שב-3 מתוכן התקיים סבב מוקדמות אחד וברביעית התקיימו 2 סבבי מוקדמות, ייכלל בדיווח רק סבב המוקדמות הראשון של התחרות הרביעית.

הגדרת קטגוריות, טווחים ופייסים

מכיוון שמשתתפים בתחרויות קשתים במגוון רמות ויכולות, הוגדרו עבור תחרויות הליגה מגוון קטגוריות המאפשרות לסווג את הקשתים המשתתפים לפי רמתם ויכולתם, תוך שמירה על אחידות בין התחרויות.

בדיוק כמו בכל תחרות קשתות, הגדרת הקטגוריות כוללת:

 • סוגי קשתות (Divisions)
 • קבוצות גיל (Classes)
 • טווחי ירי
 • סוגי פייסים

להלן טבלה המרכזת את נתוני הקטגוריות, טווחי הירי וסוגי הפייסים בתחרויות השונות:

תחרויות חורף

ריקרב
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים M 18 40 cm (6-big 10)
נשים W 18 40 cm (6-big 10)
קדטים בנים CM 18 40 cm (6-big 10)
קדטים בנות CW 18 40 cm (6-big 10)
מאסטרים גברים MM 18 40 cm (6-big 10)
מאסטרים נשים MW 18 40 cm (6-big 10)
 
קומפאונד
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים M 18 40 cm (6-small 10)
נשים W 18 40 cm (6-small 10)
קדטים בנים CM 18 40 cm (6-small 10)
קדטים בנות CW 18 40 cm (6-small 10)
מאסטרים גברים MM 18 40 cm (6-small 10)
מאסטרים נשים MW 18 40 cm (6-small 10)
 
קשת עירומה/מסורית או ירי אינסטינקטיבי
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
בוגרים A 18 80 cm (5-X)
צעירים Y 18 80 cm (5-X)
 
קטגוריות אחרות
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
ילדים C 6 80 cm (5-X) or 80 cm (1-X)
מתלמדים N6 6 80 cm (5-X) or 80 cm (1-X)
מתלמדים צעירים NY 10 80 cm (5-X)
מתלמדים בוגרים NA 10 80 cm (5-X)
מתחילים צעירים BY 18 80 cm (5-X)
מתחילים בוגרים BA 18 80 cm (5-X)
סניורים S 18 80 cm (5-X)

 

תחרויות קיץ

ריקרב
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים M 70 122 cm (1-X)
נשים W 70 122 cm (1-X)
קדטים בנים CM 60 122 cm (1-X)
קדטים בנות CW 60 122 cm (1-X)
מאסטרים גברים MM 60 122 cm (1-X)
מאסטרים נשים MW 60 122 cm (1-X)
 
קומפאונד
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים M 50 80 cm (5-X)
נשים W 50 80 cm (5-X)
קדטים בנים CM 50 80 cm (5-X)
קדטים בנות CW 50 80 cm (5-X)
מאסטרים גברים MM 50 80 cm (5-X)
מאסטרים נשים MW 50 80 cm (5-X)
 
קשת עירומה/מסורתית או ירי אינסטינקטיבי
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
בוגרים A 30 80 cm (5-X)
צעירים Y 30 80 cm (5-X)
 
קטגוריות אחרות
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
ילדים C 6 80 cm (5-X) or 80 cm (1-X)
מתלמדים N6 6 80 cm (5-X) or 80 cm (1-X)
מתלמדים צעירים NY 10 80 cm (5-X) or 80 cm (1-X)
מתלמדים בוגרים NA 10 80 cm (5-X) or 80 cm (1-X)
מתחילים צעירים BY 18 80 cm (5-X)
מתחילים בוגרים BA 18 80 cm (5-X)
מתקדמים צעירים AY 30 80 cm (5-X)
מתקדמים בוגרים AA 30 80 cm (5-X)
סניורים S 30 80 cm (5-X)

 

דיווח תחרויות ליגה

על תחרויות הליגה שהתקיימו להיות מדווחות למנהלת התחרויות בכתובת israa.compreg@gmail.com. כמו כן, יש לשלוח אותן למזכירת האיגוד בכתובת ososme@gmail.com עד 3 ימים לאחר קיום התחרות.

על דיווח להתבצע באמצעות קובץ תבנית האקסל לדיווח תחרויות ליגת מועדונים הניתנת להורדה מהכתובת הבאה: http://bit.ly/2hZ5FWL.

בדיווח התחרות יש להקפיד למלא את כל פרטי התחרות ואת המידע הנדרש בכל עמודות הדיווח.

 

 

 

 

 

 

 

 


נפתחה ההרשמה לתחרות ירי אינסטינקטיבי ביער הושעיה (23.3.2018)
פרטי התחרות »משתתפים »

תחרות הארצית 18 מ' בראשון לציון (9.3.2018)
התוצאות »

תחרות הילדים והנוער במכון וינגייט (2.3.2018)
התוצאות »

תחרות 3D בבית לחם הגלילית (23.2.2018)
תוצאות יפורסמו בקרוב

טורניר Face2Face בהרצליה (10.2.2018)
התוצאות »

תחרות גביע ירושלים חורף 2018 (2.2.2018)
התוצאות »

פורסמה הכתבה "אוספים בולים" על אליפות ישראל באולם ממגזין הספורט של ידיעות אחרונות
לקריאה »

מאמר: השתלמות מאמנים ומדריכים במכון וינגייט
לקריאה »

מאמר: הצטרפות ענף הקשתות לליגה למקומות עבודה
לקריאה »

מאמר: השינויים בסיווג קשתים נכים החל מה-1 באפריל 2014
לקריאה »

סדנאות וקורסי קיץ של בני אדמה
למידע נוסף »

מיניאטורות קשתות מדהימות מבית היוצר של הצורף האוסטרי האנס רוטר
לצפייה »

כתבה חדשה במגזין עט וקשת: ״דרום קוריאה וקשתות, סיפור אהבה״
לקריאה »

פורסמה כתבתו של איתן תגר ״חץ בכיוון הנכון״ למגזין ״קו רקיע״ של ארקיע
לקריאה »

מידע שימושי לקשתים:
לוח תחרויות לעונת 2017-2018 »
קריטריונים לעונת 2017-2018 »
שינויים בסיווג קשתים נכים החל מה-1.4.2014 »
מדריך לקשת המתחרה »
קוד הלבוש לתחרויות בישראל »
מבנה תחרויות בינלאומיות »

המועדונים ברחבי הארץ קולטים קשתים חדשים בכל הגילאים
לפרטים »