ג'יי בן ארי ז"ל

שופט קשתות וקשת

ג'יי בן ארי ז

1948-2019

צרו קשר
לבירור פרטים וקבלת מידע, אל תהססו לפנות אלינו

מועדוני קשתות בישראל

קשתי הגליל
מידע | אתר | דוא"ל
בית לחם הגלילית
קרית טבעון
מכון וינגייט
כפר סבא
הרצליה
אורנית
מידע | אתר | דוא"ל
גבעתיים
ירושלים
מידע | אתר | דוא"ל
ראשון לציון
מידע | אתר | דוא"ל
ארגון נכי צה"ל
מידע | אתר | דוא"ל

נהלי קיום תחרויות קשתות ארציות

עדכני ליום 12 במאי 2019  |  אושרו על-ידי הנהלת האיגוד

הערה: מסמך נכתב בלשון זכר מתאמי נוחות, אך תקף כמובן לשני המינים.

הנהלים שלהן באים להגדיר את תחומי האחריות, אופן ההתנהלות ודרישות הסף בכל הנוגע לתכנונן, ביצוען וניהולן של כל סוגי תחרויות קשתות הארציות של איגוד הקשתות בישראל (טארגט, ירי-שדה ותלת-מימד).

 1. לוח הזמנים המחייב לפתיחת תחרות הוא כדלקמן:
  • פתיחת ההרשמה לתחרות תתבצע לכל המאוחר חודש לפני מועד קיום התחרות (ההרשמה לתחרות שתתקיים ב-5 במרץ תפתח לכל המאוחר ב-5 בפברואר).
  • באחריותו של מנהל התחרות או המועדון המארח את התחרות לוודא הכנה של ההזמנה לתחרות מראש והעברה שלה בצירוף כל הפרטים הנדרשים לצורך פתיחת ההרשמה אל אחראי המחשוב באיגוד לפני מועד זה.

   במידה ולא התקבלה הזמנה עם פרטי התחרות עד למועד זה, תפתח ההרשמה לתחרות על-בסיס מפרט ברירת המחדל של מבנה התחרות ועל המועדון המארח יהיה להתאים את עצמו לפירוט שפורסם.

  • ההרשמה לתחרות תיסגר בחצות של יום ג’ בשבוע שקודם לזה שבו מתקיימת התחרות.
  • מועד זה נועד על-מנת לאפשר למנהל התחרות זמן הערכות מספק להזמנת הפרסים והכיבוד, ולהכנת מגרש התחרות בהתאם לרשימת המשתתפים הסופית.

  • המועד האחרון לביטול השתתפות בתחרות הוא ביום א' של השבוע שבו מתקיימת התחרות, בשעה 08:00 בבוקר - הרשמה שתישאר לאחר מועד זה הינה סופית ומחייבת.
  • במידה וקשת שהיה רשום לאחר המועד הסופי לא התייצב לתחרות, מוטלת האחריות לכיסוי עלות ההשתתפות שלו על המועדון שאליו הוא משתייך על-פי רשומות האיגוד. מועדונו של הקשת יוכל להסדיר את החוב במועד התחרות. במידה והחוב לא יוסדר במועד התחרות, תשלח הודעת גביה של עלות הרישום עבור המשתתף הנעדר אל מועדונו, ובמידה וחוב זה לא יוסדר, תמנע ההרשמה של קשתים ממועדון זה לתחרויות הבאות עד להסדרת החוב.

 2. להלן פירוט של קטגוריות החובה בכל תחרות ארצית.
 3. הערה: הוספת קטגוריות רשות נתונה לשיקולו של מנהל התחרות, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3 בהמשך.

  תחרויות חורף (Indoor)

  תחרות ארצית רגילה ואליפות הארץ לבוגרים

  בוגרים ריקרב, קומפאונד, קשת עירומה, וירי אינסטינקטיבי
  נוער (עד גיל 21) ריקרב וקומפאונד
  מאסטרים (מעל גיל 50) ריקרב וקומפאונד

  תחרות ילדים ונוער ואליפות הארץ לנוער

  נוער (מתחת ל-21) קשת עירומה (פייס 40 מלא)
  ריקרב וקומפאונד (פייס 40 רמזור)
  צעירים (12-16) ריקרב, קשת עירומה וקומפאונד (פייס 80 חלקי)
  אפרוחים (עד 12) ריקרב וקשת עירומה (פייס 80 מלא)

  הערה: בתום סבב המוקדמות של 60 חיצים יש לקיים תחרות קבוצתית

  תחרויות קיץ (Outdoor)

  תחרות ארצית רגילה

  בוגרים ריקרב, קומפאונד, קשת עירומה וירי אינסטינקטיבי
  נוער (עד 21) ריקרב וקומפאונד
  מאסטרים ריקרב וקומפאונד
  קדטים דרג א' (מתחת ל-18)
  קדטים דרג ב' (מתחת ל-16)
  קדטים דרג ג' (מתחת ל-14)
  ריקרב, קומפאונד וקשת עירומה
  קדטים דרג ד' (מתחת ל-12) ריקרב וקומפאונד

  תחרות ילדים ונוער

  נוער (מתחת ל-21) קשת עירומה (פייס 40 מלא)
  ריקרב וקומפאונד (פייס 40 רמזור)
  קדטים דרג א' (מתחת ל-18)
  קדטים דרג ב' (מתחת ל-16)
  קדטים דרג ג' (מתחת ל-14)
  ריקרב, קומפאונד וקשת עירומה
  קדטים דרג ד' (מתחת ל-12) ריקרב וקומפאונד
  צעירים (12-16) ריקרב, קשת עירומה וקומפאונד (פייס 80 חלקי)
  אפרוחים (עד 12) ריקרב וקשת עירומה (פייס 80 מלא)

  הערה: בתום סבב המוקדמות של 60 חיצים יש לקיים תחרות קבוצתית

  אליפות ישראל לבוגרים ונוער

  בוגרים ריקרב, קומפאונד, קשת עירומה וירי אינסטינקטיבי
  נוער (עד 21) ריקרב וקומפאונד
  מאסטרים ריקרב וקומפאונד
  קדטים דרג א' (מתחת ל-18)
  קדטים דרג ב' (מתחת ל-16)
  קדטים דרג ג' (מתחת ל-14)
  ריקרב, קומפאונד וקשת עירומה
  קדטים דרג ד' (מתחת ל-12) ריקרב וקומפאונד

  ירי-שדה (Field)

  יתד אדומה בוגרים ונוער (עד 21) ריקרב וקומפאונד
  יתד כחולה בוגרים ונוער (עד 21) קשת עירומה וירי אינסטינקטיבי
  יתד כחולה קדטים (עד 18) ריקרב וקומפאונד
  יתד צהובה קדטים (עד 18) קשת עירומה וירי אינסטינקטיבי
  יתד צהובה ילדים ומתחילים כל הקשתות

  תלת-מימד (3D)

  יתד אדומה בוגרים ונוער (עד 21) ריקרב וקומפאונד
  יתד כחולה בוגרים ונוער (עד 21) קשת עירומה וירי אינסטינקטיבי
  יתד כחולה קדטים (עד 18) ריקרב וקומפאונד
  יתד צהובה קדטים (עד 18) קשת עירומה וירי אינסטינקטיבי
  יתד צהובה ילדים ומתחילים כל הקשתות
 4. בנוסף לקטגוריות החובה, רשאי מנהל התחרות להוסיף להרשמה כל קטגוריה אשר מופיעה בנוהל תחרויות הליגה.

  עבור קטגוריות הרשות, יובהר כי,

  • המארגנים אינם מחויבים לספק פרסים
  • לא יתקיימו עבורן סבבי גמר (פיינלים) - לא משנה כמה משתתפים נרשמו
  • קיומן בפועל מותנה במגבלות המגרש - דהיינו, עד לסיום ההרשמה יהיו כל הנרשמים אליהן מוגדרים בחזקת "בהמתנה למקום פנוי" וישובצו להשתתפות בהתאם למספר המטרות הפנויות.
  • בתי הלוחם, רשאים להוסיף את הקטגוריות הייחודיות שלהם בתחרויות שלהם בלבד.
 5. כל הקטגוריות שהוגדרו כקטגוריות חובה יתקיימו כל עוד נרשם לפחות קשת אחד לקטגוריה.
 6. מדליות, יוענקו למנצחים בכל קטגוריות החובה, בלי קשר לכמות הנרשמים. לעומת זאת, סבבי גמר (פיינלים) יתקיימו אך עבור קטגוריות שהתחרו בהן בפועל לפחות שלושה קשתים.

  הפרדה מגדרית תתקיים תמיד במהלך ההרשמה.

 7. הפרדה מגדרית בקטגוריות המתקיימות בפועל, תתקיים רק במידה והתייצבו לתחרות מתחרים משני המגדרים, שמבינם, 3 הם מאחד המגדרים (גם אם המגדר השני מיוצג על-ידי פחות מ-3 מתחרים).

  במקרה של 4 או 3 מתחרים משני המגדרים גם יחד (ופחות מ-3 באחד מהם), יאוחדו הקטגוריות לקיום סבבי גמר משותפים.

  הערה: במקרה של מתחרה בודדת או 2 מתחרות בקטגוריה, שהסכימו להתחרות בקטגוריה מעורבת עם הבנים, לא תתבצע כל הפרדה מגדרית בפרסים והם יהיו עבור הקטגוריה המעורבת בלבד.

  דוגמאות:

  • 2 ריקרביסטים ו-2 ריקרביסטיות יאוחדו לקטגוריה אחת עם סבבי גמר מאוחדים.
  • 3 קומפאונדיסטיות ו-2 קומפאונדיסטים יתחרו בקטגוריות נפרדות. סבבי גמר יתקיימו רק בקומפאונד נשים. מדליות יחולקו בשתי הקטגוריות.
  • ריקרביסט אחד וריקרביסטית אחת יתחרו בנפרד. לא יתקיימו סבבי גמר. מדליות יחולקו לכל אחד בקטגוריה שלו.
 8. מדליות יחולקו בכל תחרות ארצית ותחרות נוער בכל אחת מקטגוריות החובה, כל עוד התחרה בהן בפועל לפחות קשת אחד. באליפות הארץ יחולקו גביעים למקומות הראשונים.
 9. במידה ומארגני תחרויות מעוניינים להשקיע מעבר לדרישת סף זו, הדבר יתקבל בשמחה.

 10. סבבי גמר יתקיימו תמיד בכל קטגורית חובה שיש בה 3 מתחרים או יותר.
 11. לא יתקיימו סבבי גמר עבור קטגוריות הרשות שמשתתפות בתחרות - הדבר אינו פתוח לשיקולו של מנהל התחרות.

 12. בכל תחרות מחויב המועדון המארח להקצות מזכירות ייעודית המורכבת מבעלי התפקידים הבאים אשר אינם משתתפים בתחרות:
  • מנהל תחרות שיהיה אחראי על:
   • הכנת המגרש לתחרות ובמהלך התחרות
   • והבאת האמצעים הדרושים לקיום התחרות (שעונים, צופרים, סטופרים וכו')
   • ניהול התחרות בהתאם לחוקים ובצורה שוטפת
   • אספקת הכיבוד והשתייה
   • אספקת המדליות והפרסים לכל הקטגוריות
  • בנוסף, יסייע מנהל התחרות לאחראי הרישום במחצית ובסיום המוקדמות על מנת לזרז את התקדמות התחרות, או יהיה אחראי להקצות לו אדם שיסייע לו.

  • אחראי רישום תוצאות שעבר הכשרה לשימוש בתוכנת IANSEO, שיהיה אחראי על:
   • הזנת תוצאות השלבים השונים
   • הדפסת כל החומרים והפלטים הדרושים (רשימות משתתים, דפי רישום, דוחות תוצאות, וכו')

   בנוסף, יהיה גם אחראי

   • לוודא שדפי הרישום מולאו ונחתמו כהלכה, בהתאם לנדרש בחוקת פדרציית הקשתות העולמית (World Archery)
   • לבצע בדיקה של החישובים בלוחות הרישום
 13. ההשתתפות בתחרות מותרת אך ורק לקשתים שנרשמו לתחרות ומופיעים ברשימת המשתתפים הרשמית בעת סגירת ההרשמה.
 14. קשתים שלא נמצאים ברשימת המשתתפים שהועברה למנהלת התחרות (לא נרשמו, רישומם נדחה או נפסל, או מכל סיבה אחרת) אך התייצבו עצמאית בבוקר התחרות,  לא יורשו להשתתף. במידה והשתתפו, מכל סיבה שהיא, ההשתתפות בתחרות לא תירשם לזכותם.

 15. כמו בכל תחרות קשתות, תוגבל תנועתם של הנוכחים לאזורים המותרים להם בשטח התחרות.
  • אזור מגרש התחרות מוגדר כשטח החל מקו הגזיבואים האחורי ועד לקצה שדה המטרות.
  • האזור שבין קו ההמתנה לקו הירי פתוח אך ורק לקשתים המשתתפים בתחרות או סוכניהם (במידה ומדובר בקשת מוגבל תנועה).
  • שהייתם של מאמנים ומדריכים של הקשתים המתחרים תוגבל לאזור שמאחורי קו ההמתנה (ובתחומי המגרש).
  • גישתם של בני משפחה ואורחים תוגבל לאזור שמחוץ למגרש התחרות (אחרי "קו הגזיבואים") ולאזורים שיועדו לקהל.
  • מלבד קשתים מתחרים, תתאפשר כניסה לאזור שבין קו ההמתנה לקו המדיה אך ורק לאנשים שקיבלו ממנהל התחרות היתר מיוחד לתעד את התחרות.
 16. עישון יותר אך ורק בנקודת עישון מרוחקת מוגדרת מראש שתוכן ותסומן בהתאם מחוץ לתחומי מגרש התחרות ובמורד הרוח. האיסור על העישון באזור התחרות הינו מוחלט וכולל סיגריות, סיגרים, מקטרות, סיגריות אלקטרוניות, וכו׳.
 17. קשת שייתפס מעשן מחוץ לנקודת העישון יוזהר בפעם הראשונה. במידה ויחזור על המעשה באותה תחרות, הוא יורחק ממנה לאלתר והיא לא תרשם לזכותו במניין התחרויות השנתי.

  מאמן/חבר משפחה שייתפס מעשן שלא בנקודת העישון יוזהר בפעם הראשונה ויורחק בפעם השניה.

  "עבריינים חוזרים" יעלו לדיון בוועדת המשמעת של האיגוד ועונשי הרחקה ממושכים יחולו עליהם.

 18. על הקשתים המשתתפים בתחרות לעמוד בתנאי קוד הלבוש בתחרויות, כפי שהוא מפורסם באתר האיגוד.
  • קשתי המועדונים מחוייבים להתייצב בחולצת מועדון. במידה ואין להם חולצת מועדון, עליהם להתייצב בחולצה לבנה חלקה.
  • קשתי הנבחרת רשאים להתייצב במדי הנבחרת הרשמיים.

  קשתים המייצגים חברה מסחרית המעניקה להם חסות ומעוניינים לתת במה לנותן החסות שלהם, יוכלו לעשות זאת באחת משתי צורות:

  • באמצעות לוגו נותן החסות בגודל סביר על הכובע או על מגן החזה שלהם
  • הדפסה של לוגו נותן החסות על חולצת המועדון שלהם (באישור המועדון), בגודל שאינו עולה על 30 סמ"ר לכל לוגו. סה"כ השטח המותר לייצוג חסויות לא יעלה על 400 סמ"ר, בהתאם לחוקת פדרציית הקשתות העולמית (World Archery).

  חל איסור מוחלט על:

  • נעליים פתוחות, נעלי אצבעות, כפכפים וסנדלים - נעליים סגורות חובה!
  • מכנסי ג'ינס (בתחרויות טארגט) ו/או מכנסי הסוואה.
  • גופיות וחצאיות הקצרות מאורך היד, בהתאם לחוקת פדרציית הקשתות העולמית (World Archery).
 19. על מגרש התחרות להיות מוכן לתחרות שעה לפני תחילת החימום.
 20. על אחד מהשופטים יתייצב לפחות חצי שעה לפני תחילת החימום על מנת לוודא שמגרש התחרות מוכן ועומד בתנאים המוגדרים על-ידי פדרציית הקשתות העולמית (World Archery), שמערכות התזמון הותקנה והוצבה במגרש (על-ידי צוות ההקמה) ומוכנה לפעולה.

 21. מנהל התחרות או הנהלת המועדון המארח אחראיים לדאוג למערכת תזמון או לחלופה ידנית לצורך תזמון הירי.
 22. מנהל התחרות אחראי על הבאת מערכת התזמון ובשיתוף עם צוות השיפוט על בדיקתה פריסתה במגרש.

  מומלץ כי לכל מועדון שמארח תחרות תהיה מערכת תזמון משלו. במידה ולמועדון אין מערכת תזמון זמינה, יוכל להשאיל את מערכת התזמון המקצועית של האיגוד המאוחסנת במתקן הקשתות הארצי שבמכון וינגייט. באחריות המועדון המארח לתאם את מועד האיסוף לפחות שבוע מראש ולוודא את החזרתה בצורה תקינה בשבוע שלאחר התחרות - המערכת תיבדק על-ידי האחראי מטעם האיגוד לתחזוקתה ועל המועדון המשאיל יהיה לכסות כל נזק מעבר לסביר שיגרם לה.

  במקביל למערכת התזמון ובתחרויות ללא מערכת תזמון, על מנהל התחרות לספק לשופטים 2 ערכות שכל אחת מהן כוללת משרוקית, דגל אדום, דגל צהוב ודגל ירוק.

 23. על המועדון המארח לדאוג לכיבוד קל למשתתפי התחרות, שיכלול:
  • נקודת מי שתייה או בקבוקי מים (ללא הגבלה)
  • שתיה חמה (קפה ותה)
  • כיבוד קל.
 24. החיפוש אחר חיצים אבודים יתאפשר אך ורק בהפסקות הגדולות שבין סבבי התחרות או בסופה.
 25. במהלך התחרות, על-מנת שלא לעכב את רצף הירי, לא יתאפשר לקשתים שהחטיאו את המטרה לחפש אחר חיצים אבודים בין מקצי הירי. ההשתתפות בתחרות פתוחה לקשתים בכל הרמות, אולם קשתים שמרבים להחטיא את המטרה צריכים להצטייד בכמות מספקת של חיצים על מנת שיוכלו להשתתף בתחרות מבלי לעכבה.

 26. בתחילת כל תחרות יתקיימו תדריכי מנהלת ושיפוט
  • מנהל התחרות יערוך תדריך קצר שיכסה את כל הנושאים המנהליים - מיקום המזכירות, השירותים, נקודות המים, הכיבוד ויציאות החירום.
  • בהזדמנות זו, יגדיר מנהל התחרות את האנשים שמורשים לצלם במהלך התחרות ויוודא שהם מודעים למגבלות שחלות עליהם.

  • אחראי השיפוט בתחרות יערוך תדריך לכלל הקשתים שיכסה את דגשי החוקה הרלוונטיים ותדריך ממוקד נפרד לקשתים שזו התחרות הראשונה שלהם, על-מנת לוודא שיש להם ידע מספיק כדי להשתתף בתחרות.
 27. כל עברות המשמעת, עברות על הרוח הספורטיבית או עברות הבטיחות, ידווחו במיידי למנהל התחרות. על מנהל התחרות לטפל בעברות אלו באופן מידי באזהרה של ה"עבריין". עבירה חוזרת תגרור הרחקת ה"עבריין" מתחומי המגרש לאלתר.
 28. על כל מועדון שמארח תחרות במגרש שלו חלה חובה לכלול את הדברים הבאים:
  • סימון קו ירי, קו המתנה, קו מדיה וקו שלושה מטרים (בכל תחרות טארגט).
  • מספרי מטרות (בכל סוג תחרות).
  • דגלי רוח על כל מטרה ולפחות שק רוח אחד במרכז המגרש (בתחרויות טארגט אאוטדור).
  • סימון בטיחות ברור של בורות או מכשולים במגרש ולאורך המסלול (בכל תחרות).

אליפות ישראל בקשתות
קיץ 2022

לזכרו של

ירון טל קולסניק ז"ל

הרשמה »משתתפים »מפת הגעה »
 

אליפות ישראל בקשתות, קיץ 2022 (27.05.2022)
פרטי התחרות | משתתפיםמפת הגעה

הצבעה על הלוגו החדש של איגוד הקשתות
להצבעה

תחרות ילדים וננוער ארצית בבית לחם הגלילית (19.05.2022)
פרטי התחרות | משתתפיםמפת הגעה

תחרות סבב 720 ארצית בבית לחם הגלילית (29.04.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

תחרויות הקשתות בסימן המכביה (17-21.07.2022)
פרטי התחרות והרשמה

תחרות תלת-מימד ארצית בבית לחם הגלילית (08.04.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

אליפות ישראל בירי-שדה בפארק נאות קדומים (01.04.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

תחרות סבב 720 ארצית בראשון לציון (25.03.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

תחרות ילדים ונוער ארצית בראשון לציון (18.03.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

תחרות תלת-מימד ארצית בבית לחם הגלילית (04.03.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

מאמר: השתלמות מאמנים ומדריכים במכון וינגייט
לקריאה »

כתבה: ״דרום קוריאה וקשתות, סיפור אהבה״
לקריאה »

כתבה: ״חץ בכיוון הנכון״ למגזין ״קו רקיע״ של ארקיע
לקריאה »

מידע שימושי לקשתים:
לוח תחרויות לעונת 2021-2022 »
דירוג גביע ישראל 2021 »
דירוג ארצי - עונת קיץ 2021 »
תוכנית "כוונות גבוהות" לפיתוח מקצועי של ענף הקשתות »
מדריך לקשת המתחרה »
קוד הלבוש לתחרויות בישראל »
מבנה תחרויות בינלאומיות »
נהלי קיום תחרויות קשתות ארציות »
נהלי קיום תחרויות ליגת מועדונים »
תקנון למניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט האולימפי »
שינויים בסיווג קשתים נכים החל מה-1.4.2014 »

המועדונים ברחבי הארץ קולטים קשתים חדשים בכל הגילאים
לפרטים »