ג'יי בן ארי ז"ל

שופט קשתות וקשת

ג'יי בן ארי ז

1948-2019

צרו קשר
לבירור פרטים וקבלת מידע, אל תהססו לפנות אלינו

מועדוני קשתות בישראל

קשתי הגליל
מידע | אתר | דוא"ל
בית לחם הגלילית
קרית טבעון
מכון וינגייט
כפר סבא
הרצליה
אורנית
מידע | אתר | דוא"ל
גבעתיים
ירושלים
מידע | אתר | דוא"ל
ראשון לציון
מידע | אתר | דוא"ל
ארגון נכי צה"ל
מידע | אתר | דוא"ל

נהלי קיום תחרויות ליגת מועדונים

איגוד הקשתות בישראל מקיים במהלך עונת הפעילות תחרויות ליגת מועדונים המאפשרות לכל הקשתים החברים במועדונים, ללא מגבלת גיל, ותק וניסיון להתנסות בצד התחרותי של הענף ולצבור לזכותם השתתפות בתחרויות שמעניקה להם הגדרת קשת פעיל ומאפשרת למועדון שבמסגרתו הם מתאמנים ולאיגוד לעמוד ביעדים הנדרשים ממנו על־ידי הגורמים השונים (הטוטו, משרד הספורט, וכו').

מועדי תחרויות ליגת המועדונים נקבעים מראש ומופיעים בלוח התחרויות שבאתר האיגוד.

על תחרויות ליגת המועדונים לעמוד בשני תנאי אחידות שיאפשרו לדווח אותן ברשומות כתחרות מאוחדת:

 • מועד אחיד
 • מבנה אחיד

תנאי מועד אחיד

תנאי המועד האחיד מחייב אותנו לקיים את כל תחרויות ליגת המועדונים באותו יום בשבוע.

תאריכי תחרויות הליגה שבלוח התחרויות יקבעו לסירוגין לימים שישי או שבת, באופן שיאפשר חלוקה שיוויונית של מספר תחרויות הליגה בין ימי סוף השבוע ויעניק הזדמנות שווה לספורטאים שומרי שבת להשתתף בהן.

שימו לב: מפאת מגבלת המועד האחיד, תחרות ליגת מועדונים שלא תתקיים ביום שנקבע (תתקיים ביום שישי במקום בשבת, או להיפך) לא תוכל להיכלל בדיווח התחרויות וכתוצאה מכך לא תוכל לזכות את המשתתפים בה בהשתתפות.

תנאי מבנה אחיד

מכיוון שעל כל תחרויות הליגה שהתקיימו במועד מסוים להיות מדווחות כתחרות מאוחדת, חייבת התחרות להתקיים על־פי תנאי המבנה האחיד, המאגד תחתיו את כל מאפייני התחרות:

 • מבנה התחרות
 • הגדרת קטגוריות משתתפים, טווחים ופייסים

תנאי מבנה התחרות

מבנה התחרות כולל את המרכיבים הבאים:

 • מספר סבבי מוקדמות
 • מספר מקצים בסבב מוקדמות
 • מספר חיצים במקצה
 • קיום סבבי הדחה וגמר

כאמור, לצורך דיווח מאוחד, על מבנה כל תחרויות הליגה המתקיימות במועד מסוים להיות אחיד. בהתאם לכך, נקבע כי התחרויות יתקיימו בהתאם לפורמט עונת התחרויות הארציות. דהיינו,

 • במהלך עונת תחרויות החורף, יהיה מבנה תחרויות הליגה מבוסס על מבנה תחרות אולם (סבב 600) כפי שהן מוגדרות בחוקת פדרציית הקשתות העולמית (World Archery).
  כלומר: 2 סבבי מוקדמות מלאים, 10 מקצים בכל סבב מוקדמות, 3 חיצים במקצה (סה״כ 60 חיצים).
 • לאחר המעבר לתחרויות קיץ, ניתן יהיה לקיים תחרויות ליגה גם בפורמט של תחרויות קיץ (סבב 720) וגם בפורמט של תחרויות אולם (סבב 600), כפי שהן מוגדרות בחוקת פדרציית הקשתות העולמית (World Archery), על פי הדגשים הבאים:
  • תזמון המקצים יהיה אחיד לפי 4 דקות (240 שניות) לכל מקצה.
  • המתחרים בפורמט סבב 720, יירו 2 סבבי מוקדמות מלאים, 6 מקצים בכל סבב מוקדמות, 6 חיצים במקצה (סה״כ 72 חיצים).
  • המתחרים בפורמט סבב 600, יירו 2 סבבי מוקדמות מלאים, 5 מקצים בכל סבב מוקדמות, 6 חיצים במקצה (סה״כ 60 חיצים).
   • יסיימו כל סבב מקצה אחד לפני המתחרים בפורמט סבב 720.
   • מתחרים שיורים על פייס רמזור רשאים לירות על שני פייסים (3 חיצים לכל פייס).
 • קיום סבבי הדחה וגמר הוא רשות ואינו מחוייב.

שימו לב:

 • מעמדן של תחרויות ליגה זהה לזה של תחרויות ארציות ומחייב באותה מידה. בהתאם לכך, לא ניתן יהיה לרשום את התחרות לזכותם של קשתים שהשתתפו בה, במקרים שבהם:
  • התחרות לא התקיימה בהתאם למבנה התחרות הנכון והמלא על-פי החוקה - טווחים, פייסים, תזמון ירי, מספר חיצים, וכו'.
  • התחרות לא התקיימה בנוכחותו של שופט קשתות רשמי שהוסמך על-ידי האיגוד והועדה למינוי שופטים בספורט לשפוט בתחרויות קשתות. על תשומת הלב של השופט להיות מוקדשת אך ורק לתחרות (לא "שופט מזדמן" או "שופט שנמצא בסביבה״) ועליו להיות נוכח מתחילת התחרות ועד לסופה ולוודא כי התחרות עומדת בתנאי החוקה (טווחים, פייסים, תזמון ומספר חיצים בסט) ומחובתו לוודא את התוצאות שהוגשו (סיכומים, חתימות, תאימות הדיווח לתנאי החוקה) ואת הדוח שממולא עבור התחרות.
  • קשת שאינו רשום לאיגוד (על-פי מועד ההרשמה לעונה הנוכחית), הורשה להשתתף בתחרות מכל סיבה שלא תהיה. במקרה כזה, לר יתאפשר גם רישום בדיעבד לאחר שנרשם.
 • לא כל הקטגוריות המפורטות במסמך זה ניתנות לרישום לזכותו של הקשת ולדיווח למשרד הספורט בדוחות המוגשים
  • עבור קשתים בוגרים, ניתן לדווח אך ורק על קטגויות תחרויותיות הקיימות בחוקה הרשמית של World Archery. בהתאם לכך, הנכם מתבקשים להתעדכן אילו מהקטגוריות המופיעות ברישומים תקפות וניתנות לדיווח (בעיקרון, לא ניתן לדווח על קטגוריות בוגרים מתלמדים ובוגרים מתחילים).
  • לא ניתן לדווח על קשתים שירו בקטגוריות קשת-מסורתית.

הגדרת קטגוריות, טווחים ופייסים

מכיוון שמשתתפים בתחרויות קשתים במגוון רמות ויכולות, הוגדרו עבור תחרויות הליגה מגוון קטגוריות המאפשרות לסווג את הקשתים המשתתפים לפי רמתם ויכולתם, תוך שמירה על אחידות בין התחרויות.

בדיוק כמו בכל תחרות קשתות, הגדרת הקטגוריות כוללת:

 • סוגי קשתות (Divisions)
 • סוגי הקשתות שיכולות להשתתף בתחרויות ליגת מועדונים הן: ריקרב (R), קומפאונד (C) וקשת עירומה (B). כמו כן, למרות שמדובר בטכניקת ירי ולא בסוג קשת, קיימת קטגוריה עבור ירי אינסטינקטיבי (I).

 • קבוצות גיל (Classes)
 • קבוצות הגיל של הקשתים נחלקות לפי הגילאים הבאים:

  קבוצת גיל גילאים הערות
  גברים (M)
  נשים (W)

  בוגרים (A)
  18 ומעלה קבוצות הגיל של הבוגרים, לפי הגדרתן על־ידי התאחדות הקשתות העולמית (World Archery).

  קבוצת הגיל "בוגרים" (A) הינה מעורבת לגברים ונשים ומיועדת לקשתי קשת עירומה וירי אינסטינקטיבי.
  קדטים בנים (CM)
  קדטים בנות (CW)

  צעירים (Y)
  עד 17, כולל קבוצות הגיל של הקדטים, לפי הגדרתן על־ידי התאחדות הקשתות העולמית (World Archery).

  קבוצת הגיל "צעירים" (Y) הינה מעורבת לבנים ובנות ומיועדת לקשתי קשת עירומה וירי אינסטינקטיבי.
  מאסטרים גברים (MM)
  מאסטרים נשים (MW)
  50 ומעלה קבוצות הגלי של המאסטרים, לפי הגדרתן על־ידי התאחדות הקשתות העולמית (World Archery).

  קבוצת גיל זו מעניקה לקשתים מבוגרים הפרדה לקבוצת גיל משלהם שבמסגרתה הם יכולים להתחרות בנפרד מקבוצות הגיל של הגברים והנשים.

  ההחלטה על קיום קבוצת גיל זו בתחרות הליגה נתונה בידיו של מנהל התחרות.
  ילדים (C) עד 12 קבוצת גיל מעורבות לבנים ובנות.
  מתלמדים* (N6) ללא מגבלת גיל קשתים בתחילת דרכם (3 חודשים ראשונים בלבד) היורים לטווח הקצר ביותר.

  קבוצת גיל מעורבת לבנים ובנות וכוללת את כל הגילאים (צעירים ובוגרים).
  מתלמדים צעירים (NY)
  מתחילים צעירים (BY)
  עד 17, כולל קשתים בתחילת דרכם (3 חודשים ראשונים בלבד) היורים לטווח הקצר ביותר.

  קבוצות גיל מעורבות לבנים ובנות.
  מתלמדים בוגרים* (NA)
  מתחילים בוגרים* (BA)
  18 ומעלה קבוצות גיל לקשתים בתחילת דרכם שיורים מעל ל-3 חודשים ועד לשנה.

  מתלמד (Novice) הוא קשת בעל ותק של עד 6 חודשים היורה לטווח קצר יותר מאשר מתחיל (Beginner).

  קבוצות גיל מעורבות לבנים ובנות.
  * קטגוריה שאינה ניתנת לדיווח ושהשתתפות בה אינה מזכה את הקשת ברישום תחרות לזכותו.

 • טווחי ירי
 • טווחי הירי בתחרויות הליגה תלויים בעונת התחרויות (קיץ/חורף) וקטגוריית המתחרה שנקבעה בהתאם לרמתו ויכולתו. ככל שהקשת מנוסה פחות, טווח הירי שמוגדר לקטגוריה שלו קצר יותר ביחס לטווחים הנהוגים בעונת התחרויות.

 • סוגי פייסים
 • לכל קטגוריה מוגדר סוג הפייס שצריך לשמש עבורה בתחרות. גם כאן, ככל שמשתתפי הקטגוריה מנוסים פחות, הפייס שמוגדר עבורם נועד להקל עליהם.

  להלן מדריך מהיר לסוגי הפייסים:

  סוג פייס תיאור תמונה
  40 ס"מ
  (6 עד 10 גדול)
  (רמזור ריקרב)
  פייס עם 3 סטים של 6 טבעות בניקוד 6 עד 10.

  קוטר הטבעת החיצונית = 20 ס"מ.
  קוטר טבעת ה-10 = 4 ס"מ.
  40 ס"מ
  (6 עד 10 קטן)
  (רמזור קומפאונד)
  פייס עם 3 סטים של 6 טבעות בניקוד 6 עד 10.

  קוטר הטבעת החיצונית = 20 ס"מ.
  קוטר טבעת ה-10 = 2 ס"מ.
  40 ס"מ
  (1 עד 10 גדול)
  פייס עם סט של 10 טבעות בניקוד 1 עד 10.

  קוטר הטבעת החיצונית = 40 ס"מ.
  קוטר טבעת ה-10 = 4 ס"מ.
  80 ס"מ
  (5 עד X)
  פייס עם סט של 6 טבעות בניקוד 5 עד 10 וטבעת X פנימית.

  קוטר הטבעת החיצונית = 48 ס"מ.
  קוטר טבעת ה-10 = 8 ס"מ.
  80 ס"מ
  (1 עד X)
  פייס עם סט של 10 טבעות בניקוד 1 עד 10 וטבעת X פנימית.

  קוטר הטבעת החיצונית = 80 ס"מ.
  קוטר טבעת ה-10 = 8 ס"מ.
  122 ס"מ
  (1 עד X)
  פייס עם סט של 10 טבעות בניקוד 1 עד 10 וטבעת X פנימית.

  קוטר הטבעת החיצונית = 122 ס"מ.
  קוטר טבעת ה-10 = 12.2 ס"מ.

להלן טבלה המרכזת את נתוני הקטגוריות, טווחי הירי וסוגי הפייסים בתחרויות השונות:

תחרויות חורף


ריקרב
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים M 18 40 cm (6-big 10)
נשים W 18 40 cm (6-big 10)
נוער בנים U21M 18 40 cm (6-big 10)
נוער בנות U21W 18 40 cm (6-big 10)
מאסטרים גברים 50M 18 40 cm (6-big 10)
מאסטרים נשים 50W 18 40 cm (6-big 10)
 
קומפאונד
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים M 18 40 cm (6-small 10)
נשים W 18 40 cm (6-small 10)
נוער בנים U21M 18 40 cm (6-small 10)
נוער בנות U21W 18 40 cm (6-small 10)
מאסטרים גברים 50M 18 40 cm (6-small 10)
מאסטרים נשים 50W 18 40 cm (6-small 10)
 
ברבואו
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים M 18 40 cm (1-10)
נשים W 18 40 cm (5-10)
בנים מתחת לגיל 21 U21M 18 40 cm (5-10)
בנות מתחת לגיל 21 U21W 18 40 cm (5-10)
גברים מגיל 50 ומעלה 50M 18 40 cm (5-10)
נשים מגיל 50 ומעלה 50W 18 40 cm (5-10)
 
קשת-מסורתית**
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים* M 18 80 cm (1-X)
נשים* W 18 80 cm (1-X)
בנים מתחת לגיל 18* U18M 18 80 cm (1-X)
בנות מתחת לגיל 18* U18W 18 80 cm (1-X)
 
קטגוריות אחרות
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
ילדים C 6 80 cm (5-X) -or- 80 cm (1-X)
מתלמדים* N6 6 80 cm (5-X) -or- 80 cm (1-X)
מתלמדים צעירים NY 10 80 cm (5-X) -or- 80 cm (1-X)
מתלמדים בוגרים* NA 10 80 cm (5-X) -or- 80 cm (1-X)
מתחילים צעירים BY 18 80 cm (5-10)
מתחילים בוגרים* BA 18 80 cm (5-10)
* קטגוריה שאינה ניתנת לדיווח ושהשתתפות בה אינה מזכה את הקשת ברישום תחרות לזכותו.
** קשתי קשת-מסורתית יכולים לירות על פייס 40 ס״מ מלא, על-מנת שניתן יהיה לרשום לזכותם את התחרות כברבואו.

תחרויות קיץ


ריקרב
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים M 70 122 cm (1-X)
נשים W 70 122 cm (1-X)
בנים מתחת לגיל 21 U21M 70 122 cm (1-X)
בנות מתחת לגיל 21 U21W 70 122 cm (1-X)
בנים מתחת לגיל 18 U18M 60 122 cm (1-X)
בנות מתחת לגיל 18 U18W 60 122 cm (1-X)
גברים מגיל 50 ומעלה 50M 60 122 cm (1-X)
נשים מגיל 50 ומעלה 50W 60 122 cm (1-X)
 
קומפאונד
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים M 50 80 cm (5-X)
נשים W 50 80 cm (5-X)
בנים מתחת לגיל 21 U21M 50 80 cm (5-X)
בנות מתחת לגיל 21 U21W 50 80 cm (5-X)
בנים מתחת לגיל 18 U18M 50 80 cm (5-X)
בנות מתחת לגיל 18 U18W 50 80 cm (5-X)
גברים מגיל 50 ומעלה 50M 50 80 cm (5-X)
נשים מגיל 50 ומעלה 50W 50 80 cm (5-X)
 
ברבואו
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים M 50 122 cm (1-X)
נשים W 50 122 cm (1-X)
בנים מתחת לגיל 21 U21M 50 122 cm (1-X)
בנות מתחת לגיל 21 U21W 50 122 cm (1-X)
בנים מתחת לגיל 18 U18M 50 122 cm (1-X)
בנות מתחת לגיל 18 U18W 50 122 cm (1-X)
גברים מגיל 50 ומעלה 50M 50 122 cm (1-X)
נשים מגיל 50 ומעלה 50W 50 122 cm (1-X)
 
קשת-מסורתית**
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
גברים* M 30 122 cm (1-X)
נשים* W 30 122 cm (1-X)
בנים מתחת לגיל 18* U18M 30 122 cm (1-X)
בנות מתחת לגיל 18* U18W 30 122 cm (1-X)
 
קטגוריות אחרות
קטגוריה קוד קטגוריה טווח ירי (מ׳) סוג פייס
ילדים C 6 80 cm (5-X) -or- 80 cm (1-X)
מתלמדים* N6 6 80 cm (5-X) -or- 80 cm (1-X)
מתלמדים צעירים NY 10 80 cm (5-X) -or- 80 cm (1-X)
מתלמדים בוגרים* NA 10 80 cm (5-X) -or- 80 cm (1-X)
מתחילים צעירים BY 18 80 cm (5-X)
מתחילים בוגרים* BA 18 80 cm (5-X)
מתקדמים צעירים AY 30 80 cm (5-X)
מתקדמים בוגרים* AA 30 80 cm (5-X)

* קטגוריה שאינה ניתנת לדיווח ושהשתתפות בה אינה מזכה את הקשת ברישום תחרות לזכותו.
** קשתי קשת-מסורתית יכולים לירות לטווח 50 מטר על פייס 122 ס״מ מלא, על-מנת שניתן יהיה לרשום לזכותם את התחרות כברבואו.

דיווח תחרויות ליגה

על תחרויות הליגה שהתקיימו להיות מדווחות למנהלת התחרויות בכתובת israa.compreg@gmail.com. כמו כן, יש לשלוח אותן למזכירת האיגוד בכתובת ososme@gmail.com עד 3 ימים לאחר קיום התחרות.

על דיווח להתבצע באמצעות קובץ תבנית האקסל לדיווח תחרויות.

בדיווח התחרות יש להקפיד למלא את כל פרטי התחרות ואת המידע הנדרש בכל עמודות הדיווח. כמו כן, יש לצרף סריקה/צילום של דפי הרישום ולדאוג להעברת המקור לידי האחראי מטעם האיגוד על ריכוז דיווחי התחרויות במועד מאוחר יותר.

במידה והתקיימה ליגה ששולבו בה קטגוריות גם מתחרות בפורמט קיץ וגם מתחרויות חורף, יש לשלוח את הדיווח בשני דוחות נפרדים, שכוללים כל אחד אצת קובץ הדיווח ואת התיעוד הסרוק/מצולם של דםפי הרישום.

לתיעוד יעיל של דפי הרישום, אנו ממליצים להשתמש ביישומון Adobe Scan, שיאפשר לבצע צילום של הדפים והמרתם לקובץ בפורמט PDF.

אליפות ישראל בקשתות
קיץ 2022

לזכרו של

ירון טל קולסניק ז"ל

הרשמה »משתתפים »מפת הגעה »
 

אליפות ישראל בקשתות, קיץ 2022 (27.05.2022)
פרטי התחרות | משתתפיםמפת הגעה

הצבעה על הלוגו החדש של איגוד הקשתות
להצבעה

תחרות ילדים וננוער ארצית בבית לחם הגלילית (19.05.2022)
פרטי התחרות | משתתפיםמפת הגעה

תחרות סבב 720 ארצית בבית לחם הגלילית (29.04.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

תחרויות הקשתות בסימן המכביה (17-21.07.2022)
פרטי התחרות והרשמה

תחרות תלת-מימד ארצית בבית לחם הגלילית (08.04.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

אליפות ישראל בירי-שדה בפארק נאות קדומים (01.04.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

תחרות סבב 720 ארצית בראשון לציון (25.03.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

תחרות ילדים ונוער ארצית בראשון לציון (18.03.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

תחרות תלת-מימד ארצית בבית לחם הגלילית (04.03.2022)
תוצאות יפורסמו בקרוב

מאמר: השתלמות מאמנים ומדריכים במכון וינגייט
לקריאה »

כתבה: ״דרום קוריאה וקשתות, סיפור אהבה״
לקריאה »

כתבה: ״חץ בכיוון הנכון״ למגזין ״קו רקיע״ של ארקיע
לקריאה »

מידע שימושי לקשתים:
לוח תחרויות לעונת 2021-2022 »
דירוג גביע ישראל 2021 »
דירוג ארצי - עונת קיץ 2021 »
תוכנית "כוונות גבוהות" לפיתוח מקצועי של ענף הקשתות »
מדריך לקשת המתחרה »
קוד הלבוש לתחרויות בישראל »
מבנה תחרויות בינלאומיות »
נהלי קיום תחרויות קשתות ארציות »
נהלי קיום תחרויות ליגת מועדונים »
תקנון למניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט האולימפי »
שינויים בסיווג קשתים נכים החל מה-1.4.2014 »

המועדונים ברחבי הארץ קולטים קשתים חדשים בכל הגילאים
לפרטים »